Colors: Green Color

{fastsocialshare}

 
     วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) เวลา 11.10 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ และคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ เป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์และลงเสาเอกสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แห่งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)” ประดิษฐานองค์ไต้ฮงกงหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อสังคม อีกทั้งสามารถรองรับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการกราบไหว้บูชาองค์ไต้ฮงกงซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ สถานที่ก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ถนนเจริญราษฎร์ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
    คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสงเคราะห์ตามแนวจริยวัตรขององค์ไต้ฮงกง พระนักพัฒนาและนักสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ยากไร้ ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ไม่เลือกเพศ และวัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปีของการก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติ ให้สร้างศาลเจ้าไต้ฮงกงขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ 4 ไร่ 17 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของมูลนิธิฯ ติดกับด้านหลังของสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อเป็นถาวรวัตถุอนุสรณ์และเป็นพุทธสถานไต้ฮงกงอีกแห่งหนึ่ง ที่มีพื้นที่กว้างขวางในการทำกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากสถานที่เดิมเป็นสถานที่เช่า มีพื้นที่ไม่ถึง 300 ตารางวา และไม่สามารถขยายพื้นที่เพื่อรองรับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากได้"
 
    ทั้งนี้ สำหรับการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์และลงเสาเอกสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ในวันนี้ มูลนิธิฯ ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมจัดพิธีภายใต้มาตรการการควบคุมโรคที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
    สำหรับศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) แห่งนี้ จะเป็นที่ประดิษฐานขององค์ไต้ฮงกงหยกขาวแกะสลักน้ำหนัก 50 ตัน ความสูง 3 เมตร ฐานหน้า ตักกว้าง 2.60 เมตร ตั้งบนฐานหยกขาวซึ่งสลักจากหินหยกขาวก้อนเดียวกันจากประเทศจีน ฐานหยกขาวสูงจากพื้น 1.20 เมตร รวมองค์ไต้ฮงกงและฐานตั้ง มีความสูงรวม 4.20 เมตร นับเป็นองค์ไต้ฮงกงหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณอุทิศ ชัยลือกิจ (ฉั่วเตาะเม้ง) เป็นผู้จัดสร้างและบริจาคให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญก่อสร้าง “ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)” ตามแต่กําลังศรัทธา เพื่อร่วมกันจรรโลงศาลเจ้าไต้ฮงกงแห่งใหม่นี้ ให้เป็นพุทธสถานของชาวพุทธเราอีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถร่วมทำบุญ โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-225-0020 ต่อ 366
 

{fastsocialshare}

      วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบกล่องยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในหนึ่งกล่องจะประกอบไปด้วย ข้าวสวย (หอมมะลิ) อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมไวตามิลค์ ยาชุดสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,170 กล่อง ผ่านผู้แทนของสำนักงานเขตต่างๆ รวม 6 เขต ดังนี้
1. สำนักงานเขตบางแค จำนวน 170 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 85,000 บาท
2. สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 200 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
3. สำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 200 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
4. สำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 200 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
5. สำนักงานเขตราชเทวี จำนวน 200 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
6. สำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 200 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
โดยมี คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ อาสาสมัครศิลปินมูลนิธิฯ (อาสาฯ ศิลปิน 28) ร่วมในพิธีมอบ ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ชุด Personal Protective Equipment ( PPE ) จำนวน 200 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 281,900 บาท(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

{fastsocialshare}

     วันที่ 3 มิถุนายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด ขนม 200 ชุด และผลไม้ จำนวน 200 ชุด จากร้าน"ครัวแม่ป้อม" เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร (สำหรับมื้อกลางวัน) โดยมี นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสิรินธร เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแถลงข่าวโครงการ "ครัวหอการค้าไทย" และพิธีมอบป้ายบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้สนับสนุน "ครัวหอการค้าไทย และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ ครัวหอการค้าไทย มอบอาหารกล่องปรุงสุก และ น้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" รวมมูลค่า 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และในนาม คุณวิวัฒน์-คุณชมพูนุช เตชะไพบูลย์ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ห้อง Activiti Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวนเงิน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All